sven

Kiosker för hamnar med ID-kontroll och biljetter

Med kiosker från Gordion hanterar du logistiken och säkerheten kring godshantering vid in och utpassering av hamnar och produktionsanläggningar och lager. Via kiosken kan man:
– Identifiera föraren av lastbilen, med tex rfid-kort, kamera, eller biometrisk scanner
– Via pekskärm ge körinstruktion
– Kommunicera med föraren via VOIP
– Återlämna passerkort
– Skriva ut kvitto och printa ut körinstruktion

Biljetter
Kioskerna kan skriva ut och hantera olika typer av biljetter till kunder – såväl gående som utomhus för bilar, husbilar och lastbilar. Stena Line har köpt cirka 60 kiosker för såväl incheckning som betalning och finns nu i 13 länder, se Rederier .

Kiosker finns för såväl inomhus som för utomhusbruk anpassad för tuff miljö.