sven

ID-kontroll pass/ID/körkort

Gordion AB kan erbjuda lösningar för ID-kontroll i form av scanners för pass, ID-kort samt körkort för kiosker och för manuell hantering. Scanners kan läsa streckkod eller göra en komplett äkthetskontroll som verifierar att ID-handlingen är äkta. En sådan scanner levereras av 365id som är ett delägt bolag startat av Gordion AB som levererar säkerhetslösningar för hela marknaden.